Ben je ergens niet tevreden over?

Breng je ontevredenheid ter sprake

Mocht er ergens onenigheid over ontstaan, dan ben ik de eerste die dit graag met jou wil oplossen. Er moet een klik zijn tussen therapeut en cliënt om een goed hulp- of genezingsproces op te starten. Een onenigheid of misverstand is ruis op de lijn en moet zo snel mogelijk opgelost worden. Ook als je je op welke manier dan ook benadeeld voelt, moet deze ruis in het belang van jouw proces zo snel mogelijk bespreekbaar worden gemaakt.

Is er onvoldoende of geen klik, dan kan de therapie-relatie beter ontbonden worden en kan de cliënt opzoek gaan naar een therapeut die beter bij hem of haar past. Op de websites van de NVKH (voor klassieke homeopathie) en de NBVH (voor hypnotherapie) zijn dan andere therapeuten te vinden. Als blijkt dat je een heel ander traject nodig hebt of meer intensieve begeleiding wil dan ik kan bieden, dan ik het ook goed om op zoek te gaan naar nieuwe wegen.

Ook als je een serieuze klacht hebt, is het belangrijk dat je deze met mij bespreekt. Doel blijft om je klacht serieus te nemen, begrijpen hoe het fout is gegaan, om dan alles in het werk te stellen wat in mijn vermogen ligt, om weer positief samen verder te gaan. Soms lukt dat wel, soms is het beter dat de wegen zich toch scheiden.

De wet Wkkgz en de geschillenprocedures

Kom je er met mij niet uit en wil je toch je klacht ergens kwijt, dan zijn hier diverse wegen voor. De wet Wkkgz (de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) heeft hiervoor een procedure opgesteld.

 1. Het inschakelen van een klachtenfunctionaris via de beroepsvereniging. Elke beroepsvereniging heeft dit op zijn eigen wijze ingevuld. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en gratis.
  – De NVKH (klassiek homoeopaten) schakelt hiervoor het Quasir Expertisecentrum Klachtbehandeling in. Deze klachtenfunctionaris ondersteunt je bij het formuleren van je klacht en helpt je bij het zoeken naar oplossingen.
  – Bij de NBVH (hypnotherapeuten) vul je een klachtenformulier in. De Contactpersoon Klachten neemt dan contact op, luistert naar je klacht en bespreekt met jou wat wenselijk is om de situatie bevredigend voor jou af te kunnen sluiten.
  Werkt dit niet voldoende dan wordt de Klachtenfunctionaris ingeschakeld die met jou verder naar oplossingen zoekt.
 2. Als het allemaal nog niet bevredigend is opgelost, kan als laatste stap de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg ingeschakeld worden. De Klachtenfunctionaris zal je vertellen hoe je dat kunt doen.
  – De NVKH is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden een bindende uitspraak over jouw klacht.
  – De NBVH is via de brancheorganisatie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Een geschil kost hier € 52,50.

Voorbeelden van onderwerpen die aan de Klachtenfunctionaris kunnen worden voorgelegd:

 • schenden van het beroepsgeheim;
 • onheuse bejegening;
 • ten onrechte niet doorverwijzen naar een arts;
 • kwaliteit van de behandeling, bijvoorbeeld schade ontstaan door de behandeling of  een onjuiste beoordeling door de therapeut;
 • beschadigde /vermiste eigendommen.

Zaken die onder tuchtnormen/beroepscodes vallen, zoals seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag, kun je melden bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 70, 4700 AB Roosendaal. Meer informatie over TCZ leest u op www.tcz.nu onder het tabje: u-heeft-een-klacht.