Ziek worden lijkt geen kunst,
gezond worden en blijven is dat zeker wel

Ziek worden lijkt geen kunst. Er zijn heel veel duidelijke oorzaken waardoor je ziek kan worden. Een giftige stof, even flink op de tocht en in de kou staan en tot het bot verkleumd raken, keihard doorwerken en niet slapen en slecht eten, een wond niet goed verzorgen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar we weten dat we ook van emoties ziek kunnen worden.

Als we ergens tegen opzien of ons ergens heel druk over maken (dat is stress), merken we dat razendsnel aan onze buik en stoelgang. Heb je hier vaker last van of heb je bijna continu een zenuwachtig gevoel in je buik, dan beginnen het al vervelende klachten te worden. Komen er nog negatieve emoties bij, dan wordt de stress heftiger ervaren en kun je je er aardig ziek onder voelen.

Zo is stress een van de meest ontregelende oorzaken op ons gevoel van wellness en gezondheid. Emoties en stress zijn twee handen op 1 buik. Stress ontstaat als de spanning die we voelen teveel met emoties beladen wordt.

We hebben vaak genoeg stress en we zijn soms ook erg gewend geraakt aan bepaalde spanningen. Daardoor hebben we soms klachten die we niet meteen aan stress linken. Dat emoties aan de basis van onze klachten liggen is dus niet altijd duidelijk.

De invloed die stress heeft, wordt meestal bepaald door hoe we er mee omgaan, niet door de mate van stress zelf. En in het hanteren van de stress zit onze valkuil en onze handicap. We zijn niet altijd even goed om van die spanning los te komen. Is die spanning er, dan is er ook vaak spierspanning. Deze (spier)spanning zorgt dat bepaalde organen of gebieden niet voldoende kunnen werken en op den duur ontstaan daardoor klachten.

Hoeveel we van die spanning kunnen hebben, wordt bepaald door aangeboren èn externe factoren.

Aangeboren factoren zijn bijvoorbeeld hoe ons lijf is, onze genetische blauwdruk (constitutie). De één is van aanleg bijvoorbeeld nerveuzer en kwetsbaarder dan de ander.

Externe factoren kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de opvoeding, onze eerdere ervaringen met stress (en met name hoe we die ervaringen opslaan in ons systeem) en hoe helder we ons hoofd kunnen houden.

De kunst van (weer) gezond worden is om al die verstoringen en opgeslagen ervaringen weer af te pellen of te resetten.

  • Klassieke homeopathie doet dat door te kijken naar onze ziektegeschiedenis èn ons totaalbeeld. Met homeopathische geneesmiddelen kunnen we verstoringen afzwakken of laten verdwijnen, innerlijke patronen veranderen en onze innerlijke geneeskracht versterken. Op deze manier kan de klassieke homeopathie de oorzaak aanpakken. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld de weerstand kan toenemen maar dat we ook kunnen merken dat we innerlijk sterker worden.
  • Hypnotherapie doet dat door ons nieuwe ervaringen te geven die diepe innerlijke veranderingen mogelijk maken. Zo kunnen we verlost raken van oude spanningen en patronen. Het lichaam èn de geest komen weer in balans waardoor ons lijf weer beter tegen allerlei indrukken en spanningen kan. Onze eigen innerlijke geneeskracht kan weer sterker worden.

24-2-2019