Een homeopathische huisapotheek uit 1893.
De homeopathie is al meer dan 200 jaar oud.

De kracht van de klassieke homeopathie

Hoe werkt dat, homeopathie?

Als een homeopathisch middel gewenst is, is het de bedoeling om inzicht te krijgen in

 • je klacht,
 • hoe jouw klacht ontstaan is,
 • je familiegeschiedenis,
 • de omstandigheden die van invloed zijn op je klacht en
 • welke stappen er genomen moeten worden om de genezing of gezondheid te krijgen die jij wenst.

De klassieke homeopathie richt zich vooral op waar iemand met specifieke klachten vast loopt of waar iemand vastzit.  Dat kan iets lichamelijks zijn, maar ook iets emotioneels of psychisch. Het homeopathisch geneesmiddel heeft de kracht in zich om zo’n vastgeraakte situatie weer vlot te trekken en rust te brengen waardoor de genezingskracht kan toenemen en de weerstand verhoogd kan worden. Ook de stofwisseling en het hormonale evenwicht kunnen hierdoor verbeterd worden.

Elk homeopathisch geneesmiddel heeft niet alleen zijn eigen specifieke werkingsveld qua klachten en organen maar ook zijn eigen thema’s die passen in het totaalbeeld van dat specifieke homeopathische middel. Zo worden homeopathische middelen, gemaakt van de planten uit de familie van de lelieachtigen vooral toegepast als op de achtergrond van de klachten situaties meespelen van genegeerd worden of uitgesloten zijn.

Daardoor kan juist met homeopathische geneesmiddelen de totaliteit bestreken  worden, lichamelijk èn psychisch en daarmee ook de rode draad en de kern of de oorzaak aanpakt wordt.

Klassieke homeopathie

 • kent geen bijwerkingen
 • is volledig natuurlijk
 • is op de oorzaak gericht
 • houdt rekening met het totale plaatje (oorzaak, familie, omstandigheden, hoe iemand is en is geworden)
 • werkt genezend en ondersteunend
 • werkt op lichamelijke, emotionele en mentale klachten
 • is niet giftig
 • versterkt het eigen genezend vermogen
 • verbetert je energie

Waarom worden de homeopathische geneesmiddelen niet bij naam genoemd?

De overheid verbiedt het om op een website namen van middelen bij bepaalde klachten te noemen of andersom, de klachten te noemen die passen bij bepaalde middelen. Zij vindt dat een middel pas kan werken als hier een medische verklaring voor te geven valt. Dat middelen zich in de praktijk bewijzen, vindt de overheid niet voldoende.

Hoe homeopathische geneesmiddelen zich in de praktijk bewijzen èn waarvoor ze gebruikt kunnen worden, is overigens wèl te vinden in heel veel onderzoeken en de diverse boeken die over homeopathie geschreven zijn (en ook vrij verkrijgbaar bij diverse boekhandels).

Die vallen blijkbaar wel binnen de vrijheid van meningsuiting.  Hoe vreemd wil je het hebben?