Jouw privacy blijft gewaarborgd

Op 25 mei 2018 is de Wet op de privacy in werking getreden. Deze heeft betrekking op iedereen die persoonlijke gegevens van anderen noteert en dus ook op mij.  De wet verplicht mij als therapeut aan mijn cliënten duidelijk te maken wat voor gegevens ik van hen noteer en verzamel en hoe ik hier mee omga.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut en/of coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Ik ben als Koedam Coaching & Therapie verantwoordelijk voor wat ik met jouw persoonlijke gegevens doe, zowel op de website als in de praktijk.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Koedam Coaching & Therapie, gevestigd in Zwolle, en onderdeel van CommunicatiePunt Zwolle, de naam zoals ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle.

Email: praktijk@erickoedam.nl

Jouw dossier

Ik gebruik uitsluitend die persoonlijke gegevens die jij mij zelf hebt verstrekt. Het zijn die gegevens van jou die ik nodig heb om effectief als therapeut of coach voor jou te kunnen werken. Het zijn ook de gegevens die ik nodig heb voor een factuur zodat daar voldoende op staat om voor eventuele vergoeding door jouw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

De gegevens van jou die ik hierbij nodig heb zijn:
– je voor- en achternaam
– geslacht en geboortedatum
– adres en woonplaats
– (mobiele) telefoonnummer
– e-mailadres
– zorgverzekeraar en jouw persoonlijke zorgnummer bij je verzekeraar
– Personen die voor jouw medische gegevens belangrijk zijn, zoals huisarts, eventueel specialist, fysiotherapeut, etc.

Verder bevat jouw dossier aantekeningen van onze gesprekken en sessies en eventueel door jou overhandigde documenten over je gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Alleen gegevens die ik bij andere zorgverleners heb opgevraagd, bijvoorbeeld de huisarts, en waar jij expliciet toestemming voor hebt gegeven, worden opgenomen in jouw dossier.

Waarvoor gebruik ik verder deze gegevens van jou?

– verzenden van mijn nieuwsbrief als jij je hiervoor hebt aangemeld.
– bellen of e-mailen indien dit nodig is
Als er verhalen met herkenbare informatie op mijn website staan, hebben de betrokken personen hier expliciet toestemming voor gegeven.

Alle toestemmingen die zijn afgegeven vóór 25 mei 2018 toen de Wet op de privacy in werking trad, blijven actief tot iemand expliciet hier bezwaar tegen maakt.

Hoe lang bewaar ik persoonlijke informatie?

Ik bewaar jouw persoonlijke informatie zolang als nodig is om mijn werk goed te kunnen doen. Medische gegevens kennen een verplichte bewaartijd van 20 jaar en daar houd ik mij dus ook aan.

Delen van jouw persoonlijke gegevens met anderen?

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht van jouw medische gegevens (beroepsgeheim). Als jouw behandelend therapeut en/of coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier en zal ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Ook jouw persoonlijke gegevens zal ik in principe NIET delen met anderen.

 • Daar zijn een aantal uitzondering en één betreft de zorgvuldige continuïteit van je behandeling. Deze geldt voor waarneming tijdens ziekte of vakantie. Mijn waarnemer heeft op dat moment wel toegang tot de medische gegevens. Maar, ook hij of zij is wettelijk verplicht hierover niets mee te delen aan anderen. Medische gegevens zijn altijd strikt persoonlijk en blijven geheim voor anderen.
 • Voor een strafrechtelijk onderzoek kan de politie of een andere bevoegde autoriteit mij ook verzoeken persoonlijke gegevens kenbaar te maken. Dit zal nooit over de medische gegevens kunnen gaan. Maar in mijn praktijk, in al die jaren vanaf mijn start in 1984, heb ik dit nog nooit meegemaakt.
 • Als een behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar kunnen ook gegevens worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Dit kan echter alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Indien nodig voor de behandeling kan er sprake zijn van intercollegiaal overleg. Maar ook dat kan alleen met expliciete toestemming waarbij persoonlijke gegevens geanonimiseerd zijn.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Jouw nota

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie om een factuur te kunnen opstellen. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd en maken het mogelijk dat je de factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Het betreft:

 • Jouw naam, adres en woonplaats
 • Jouw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling klassieke homeopathie’, ‘behandeling hypnotherapie’ of ‘coaching’
 • De kosten van het consult
 • De naam van de zorgverzekeraar en het bijbehorende relatienummer
 • De wijze van betaling

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy (i.t.t. trackingcookies). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kun ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je altijd het recht om als je toestemming hebt gegeven voor bijvoorbeeld het vermelden van je review, deze in te trekken of in overleg aan te passen.

Ondanks alles

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem alle maatregelen die in mijn vermogen liggen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij ondanks alles toch de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op en ik ga dit onderzoeken.