De vervolgafspraken

Het aantal afspraken en de mate van succes zijn sterk afhankelijk van een aantal belangrijke factoren:

 • de soort klacht
 • hoe lang je er al last van hebt
 • of de klacht met één aspect of met heel veel aspecten van jou te maken heeft
 • of onder de klacht nog een onderliggend probleem schuil gaat
 • hoe jij buiten de therapieafspraken er zelf mee bezig bent (je inzet, betrokkenheid en motivatie)
 • of de therapie je mag raken, of die jou wat mag doen (dit is niet vanzelfsprekend maar wel héél belangrijk)
 • en natuurlijk ook hoe de interactie is tussen jou en mij, onze dynamiek

Deze factoren gelden in wezen voor elke therapie en bij elke therapeut.

De homeopathische behandeling

Een homeopathische behandeling duurt gemiddeld 3 – 12 maanden. Afspraken liggen gemiddeld 6 – 10 weken uit elkaar.
Doel van de vervolggesprekken is hier om goed bij te houden

 • wat er precies gebeurt als er een homeopathisch geneesmiddel is ingenomen
 • hoe of het proces verder gaat. Welke klachten verdwijnen er? Komen er ook andere (acute) klachten en zijn die minder ernstig en zijn die te interpreteren als onderdeel van het genezingsproces? (Kan een goed teken zijn) Genezen is vaak het afpellen van allerlei ziektelagen, is dat aan de hand? Het gaat soms over hele subtiele veranderingen die een grotere verandering in de diepte weergeven.
 • weten wat er gebeurt zodat ik ook weet wat ik moet doen als er na verloop van tijd een terugval komt. Soms kunnen daar jaren tussen zitten en dan is het wel heel fijn als ik weet hoe of het genezingsproces gelopen is.

De hypnotherapeutische behandeling

Een hypnotherapeutische behandeling duurt vaak 4 tot 10 sessies, maar dan moeten er geen onverwachte zaken opduiken. In het begin zijn de sessies gemiddeld 1x om de 7-14 dagen om het proces geactiveerd te krijgen. Ben je eenmaal lekker bezig en zit je goed in de therapie en wat je zelf hierin kunt doen, dan zijn de afspraken om de 3-6 weken.
Doel van de vervolgsessies

 • het proces op gang brengen. Hierdoor kunnen de afspraken in het begin korter op elkaar komen.
 • het proces op gang houden zodat er een continue verbetering mogelijk wordt.
 • problemen en valkuilen herkennen en daar op anticiperen zodat in het vervolg hier beter en makkelijker mee wordt omgegaan.

De training in Medische Hypnose

Een behandeling met Medische Hypnose is qua tijd en lengte sterk afhankelijk van het soort klachten en welke hypnosetechnieken toegepast kunnen worden. Een training duurt vaak 4 tot 10 sessies, waarbij de tijd van de sessies kan variëren van 45 tot 90 minuten.
Doel van de sessies

 • een continue verbetering van de klachten. Om dit te bereiken zijn ook frequente afspraken nodig. Oefening baar kunst.

Opdrachten

In de therapie kan ik je soms vragen om actie te ondernemen naast de sessies of consulten, bijvoorbeeld:

 • om samen geformuleerde opdrachten uit te werken die direct te maken hebben met jouw proces
 • om te noteren wat er allemaal met je gebeurt
 • om de oefeningen die je ervaren hebt tijdens de hypnotherapie ook thuis te herhalen
 • of ik vraag je niets, laat het maar gebeuren! Ook een hele belangrijke actie!
Ja, ik wil graag een gesprek!