Websites van Eric Koedam

Alle websites zijn in revisie en dat betekent dat er iedere keer weer een website klaar is en te zien is op internet.

www.erickoedam.nl
over mijn praktijk: Koedam Coaching & Therapie

www.depuntjes.nl
over de multifunctionele ruimte de Puntjes in Zwolle
Klik op de domeinnaam voor de website

www.kunstinoverijssel.nl
over schilderijen van Eric Koedam
Klik op de domeinnaam voor de website

www.allesoverklassiekehomeopathie.nl
over Klassieke homeopathie
Deze is in voorbereiding

www.allesoverhypnotherapie.nl
over Hypnotherapie
Deze is in voorbereiding

www.medischehypnosezwolle.nl
over Medische Hypnose
Hier wordt aan gewerkt

www.mijngezondezaak.nl
Alles over hoe je een praktijk start en gezond houdt.