Homeopathie en hypnotherapie
= meer dan 1 + 1

Het mooie van de klassieke homeopathie is dat het processen in gang kan zetten. Hierbij ga ik uit dat een proces de weg is naar een doel wat je gaandeweg wilt bereiken. Bijvoorbeeld, je hebt iets ontdekt uit je verleden en je stokt in de verwerking daarvan. Of, ander voorbeeld, je loopt op je werk tegen het autoritaire karakter van je leidinggevende aan en je merkt dat hier niet mee om kunt gaan.
Homeopathische geneesmiddelen kunnen  dit soort processen (weer) op gang brengen zodat je haast als vanzelf hiermee toch aan de slag gaat. Soms is dit voldoende om verder te komen, soms merk je dat je hier toch verdere hulp bij nodig hebt. Hypnotherapie kan dan een prettig ondersteunende therapie zijn waarin je dit soort dingen via je onbewuste en bewuste verder uitwerkt. Er is iemand die de auto aan de praat heeft gekregen (het homeopathisch middel) en met de hypnotherapie  ontdek je wat je goede richting is  zodat de auto de goede kant op gaat.

Andersom kan het ook goed werken.

Je wilt bijvoorbeeld aan iets van jezelf werken of iets van jezelf verwerken en de middelen van de homeopathie kunnen dat dan allemaal wat makkelijker maken, wat sneller of vloeiender. En zo kan de homeopathie weer de processen binnen de hypnotherapie ondersteunen. Je bestuurt wel de auto maar met behulp van de homeopathie kun je het allemaal wat beter volhouden en lukt het allemaal net even sneller. Je onderdrukt dus niet, maar je gaat sneller en makkelijker door je proces.

Ja, ik wil graag een afspraak!