Predictive Homeopathy

De kijk en aanpak van Predictive Homeopathy bij jouw klachten. Wat kun je verwachten?

Predictive Homeopathy is een benadering en werkwijze binnen de klassieke homeopathie waarbij het ontstaan van ziektes wordt bezien binnen het kader van 3 stadia. Het principe van genezing en onderdrukking of maskering van klachten zie je hier helder terug: hoe een klacht kan veranderen tot een klacht op een dieper niveau als de oorspronkelijke klacht wordt onderdrukt.
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld eczeem. Corticosteroïden zijn hormonen die de klacht niet echt oplossen maar uit het zicht laten verdwijnen, met als gevolg dat er klachten aan de luchtwegen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld astma. De klacht gaat hier dieper het lichaam in (van huid naar longen, van huid naar slijmvlies) en zie je de klacht van buitenkant naar binnenkant gaan.

Rekening houdend met weefsels, de embryonale ontwikkeling van deze weefsels en de ontstaansgeschiedenis van de klachten kun je als klassiek homeopaat al van tevoren bedenken wat er moet veranderen als het ziekteproces omgekeerd wordt en een genezingsproces moet worden. Je kunt als het ware voorspellen (“predictive”) wat er kan gebeuren als je het goede en juiste homeopathische geneesmiddel gebruikt.

Het 1e stadium is de Dynamische fase waarbij het lichaam in staat is om alle gevolgen van ziekmakende invloeden zelf te herstellen. Bijvoorbeeld:

 • Een wond geneest totaal en zonder restverschijnselen.
 • Diarree als middel om iets uit onze darmen te verwijderen.
 • Koorts en de daarmee gepaarde verhoogde stofwisseling zodat ons lichaam een ontsteking kan opruimen.
 • Vermoeidheid om ons lichaam de tijd te geven even op adem te komen.
 • Een lichte hoofdpijn om aan te geven dat de stress iets te veel wordt.
 • Bang worden om ons tot voorzichtigheid te manen.

Het lichaam is in staat om alle noodzakelijke knoppen aan of uit te zetten om tot genezing te komen, om weer in balans te komen.  Acute klachten zijn hier onschuldig. Deze fase is de hoogste vorm van gezondheid die we kunnen bereiken.

In het 2e stadium lukt het ons lichaam niet meer om zich compleet te herstellen en treden er compensaties op. In deze Compensatie fase zet het lichaam restproducten van het herstel af in het lijf, of er ontstaan tekorten. Er is dus te veel of te weinig. Voorbeelden van te veel:

 • Pukkels, afzettingen in de huid, woekeringen en zwellingen
 • Chronische verkoudheid, blaasontstekingen die niet over gaan
 • Zich groter voordoen, bluf en overmatige boosheid

Voorbeelden van te weinig zijn bijvoorbeeld:

 • Te weinig genezingskracht of energie
 • Te slap weefsel
 • Vermoeidheid die blijft en niet overgaat
 • Uitteren van het weefsel waardoor een orgaan steeds minder goed functioneert
 • Angstigheid die chronisch wordt
 • Niet meer tegen bepaalde invloeden kunnen
 • Verdraaiing van de werkelijkheid (psychisch maar ook lichamelijk). Het lijkt anders dan wat het is.

Klachten in dit stadium zijn langdurig en de processen gaan traag. Het lijkt wel of het lichaam voortdurend een wapenstilstand sluit waardoor het lichaam gaandeweg steeds meer verslapt. Het lichaam is niet meer zelf in staat om tot echte genezing te komen.

In het 3e stadium gaan weefsels echt kapot. In deze Destructiefase zie je heftige reacties. Processen verlopen snel en heftig.

Voorbeelden van de Destructiefase:

 • Heftige en pijnlijke ontstekingen en zweren
 • Heftige paniekaanvallen
 • Vervormingen en
 • Emfyseem
 • Parkinson
 • Hartinfarct

Het lichaam raakt als het ware totaal in de knoop in zijn afweerreacties. Er is chaos hierin en alles lijkt in de soep te lopen. Het zijn zware noodgrepen van het lichaam om de boel weer op de rit te krijgen, maar het lichaam is er totaal niet meer voor geschikt.

De klassieke homeopathie heeft de mogelijkheid om patronen die vastzitten weer los te weken, om ziekteprocessen te stoppen en genezingsreacties op gang te brengen. Vanuit de benaderingswijze van de Predictive Homeopathy is dit op een begrijpelijke manier in kaart te krijgen, wat behulpzaam is in de behandeling van jouw klachten.