Over mij

Ik ben Eric Koedam en heb sinds 1984 een zelfstandige praktijk in Zwolle, Koedam Coaching & Therapie. In mijn praktijk werk ik als klassiek homeopaat, hypnotherapeut (inclusief medische hypnose), NLP-master en werk ik met voeding en orthomoleculaire therapie (voedingssupplementen). Waar nodig maak ik gebruik van andere  disciplines als de Simontontherapie, familieopstellingen of de natuurgeneeskunde.

Lees hier waarop ik me allemaal heb toegelegd.

Verder schilder ik semi-professioneel en verhuur ik de Puntjes, een multifunctionele ruimte in Zwolle-Zuid voor iedereen die voor een bepaalde periode of af en toe een ruimte nodig heeft voor zijn werk. Wil je mijn schilderijen zien, klik op mijn website Kunst in Overijssel.nl. Wil je de Puntjes zien en wat die allemaal te bieden hebben, klik op de website De Puntjes.nl.

Ook geef ik les aan studenten hoe ze een praktijk kunnen starten en succesvol kunnen maken. De website waar hier alles over staat is vrij toegankelijk. Klik op Mijn Gezonde Zaak als je deze wilt bezoeken.

Mijn doel

is mijzelf overbodig te maken. Als jij in je gezondheid weer verder kan, als jij dàt hebt ervaren waardoor je weer jezelf kan zijn, maar wel in een 2.0 versie, dan kunnen we elkaar loslaten en ben ik niet meer nodig. Ik ben even een oase of een tijdelijke plek om stil te staan.

Mijn passie

is om uit de wirwar van emoties en gedachtes dàt te halen wat het meest verstorende was voor jou en dat om te buigen in iets wat jou juist sterker maakt. Daar heb ik een hele gereedschapskist voor tot mijn beschikking en het is fantastisch hoe mensen dat op kunnen pakken. Soms kan iets kleins al grote gevolgen hebben in het herstel.

Mijn motto

Lichaam en geest werken op een hele mooie maar soms moeilijk herkenbare manier samen. Het gaat om héél worden en dus ook om het helen van lichaam èn geest. Het is de uitdaging samen die stappen te vinden waardoor jij weer helemaal héél kan worden. Elke stap is weer een stap naar een grotere gezondheid. Want als gezondheid beter kan, gaan we er samen aan werken!

Mijn logo

Om die grotere gezondheid te bereiken moeten we soms even verder kijken dan we gewend zijn, nieuwe ervaringen durven aangaan. Soms zal dat voelen als opnieuw geboren worden, soms alsof je jezelf weer durft te laten zien. Ik heb dit geprobeerd in mijn logo tot uitdrukking te brengen.

Alles in jou is al aanwezig om die nieuwe stap te durven en kunnen maken. Soms moet je even geholpen worden om dat te (h)erkennen, soms moet het even wakker worden. Therapie kan een fantastisch proces in gang zetten. Dat is toch mooi! Heel mooi! Geef het zijn tijd. Niet alles gaat altijd zo snel en precies zoals jij het in gedachten had. Laat het gebeuren, je lijf weet het al.